Γεννήτρια πολιτικής απορρήτου GDPR

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ GDPR με ένα κλικ

Για να μπορείτε να προσαρμόσετε τις απαιτήσεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ψάχνοντας για μια πολιτική προσωπικής ζωής;?

Κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει πολιτική απορρήτου. Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τη γενεά της πολιτικής προστασίας απορρήτου του Γερμανικού Συνδέσμου για την Προστασία Δεδομένων. Η δειγματοληπτική πολιτική μας έχει ήδη προσαρμοστεί στις διατάξεις του Κανονισμού περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων. Η χρήση του δείγματος κειμένου μας σημαίνει: έχετε λιγότερη ανησυχία και μπορείτε να επικεντρωθείτε στην κύρια δραστηριότητά σας.

Πρέπει να προσαρμόσετε την πολιτική απορρήτου μας με τις παρακάτω ερωτήσεις και να τις προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH

 Fraunhoferring 3
        85238 Petershausen
+49 (0) 8131-77987-0
+49 (0) 8131-77987-99

Allgemeine Angaben zur Webseite

Zu Beginn gilt es einige generelle Angaben zu Ihrer Webseite zu beantworten. Bitte kreuzen Sie alles an, was zutreffend ist:

Ihr Datenschutzbeauftragter

Wenn Ihr Unternehmen über einen Datenschutzbeauftragten verfügt, sind in der Datenschutzerklärung entsprechende Angaben zu machen. Bitte wählen Sie aus, ob es sich um einen internen oder externen Datenschutzbeauftragten handelt und geben Sie seine Daten an.

Falls Sie nicht unter die gesetzliche Bestellungspflicht fallen, können Sie diese Angaben überspringen.

Verbindungen zu sozialen Medien

Auf vielen Webseiten finden sich kleine Symbole, welche den Besucher dazu einladen, die sozialen Medien (Facebook und Co.) des Seitenbetreibers zu nutzen. Verweist Ihre Webseite auf solche Dienste, sollten Sie alle Verbindungen zu den sozialen Netzwerken in Ihrer Datenschutzerklärung benennen. Bitte kreuzen Sie an, welche Dienste sie in Ihre Internetseite eingebunden haben.

Angaben zu den genutzten Analyse-Tools

Verschiedene Anbieter gestatten Webseiten-Betreibern die Analyse und Überwachung von Besucherströmen. Sämtliche Bewegungen auf der entsprechenden Internetpräsenz werden von den Anbietern aufgezeichnet. Falls Sie solche Programme oder Dienste nutzen, ist dies den Besuchern Ihrer Webseite in der Datenschutzerklärung anzuzeigen. Bitte kreuzen Sie den oder die Dienste an, die Sie eingebunden haben.

Schalten von Internetwerbung

Wer im Internet über Werbung auf sich und die eigene Webseite aufmerksam machen will, nutzt in der Regel einen der hier aufgeführten Dienste. Wir bitten um Auswahl der genutzten Dienste, sodass wir die entsprechenden Abschnitte für Ihre Datenschutzerklärung generieren können.

Anbieter und Dienste im Online Marketing

Im Online Marketing tummeln sich verschiedene kleinere und größere Anbieter. Wir haben einige davon in unsere Muster-Datenschutzerklärung integriert. Bitte kreuzen Sie an, welche der nachstehenden Provider von Ihnen genutzt werden.

Gebrauch von Plugins in WordPress

Als weit verbreitete Plattform zum Management von Webseiten erlaubt WordPress die Installation von verschiedenen Unterprogrammen, die als Plug-Ins bezeichnet werden. Plug-Ins über welche personenbezogene Daten verarbeitet werden, sind im Rahmen der Datenschutzerklärung anzugeben. Bitte kreuzen Sie die von Ihnen genutzten WordPress Plug-Ins an.

Nutzung von Zahlungsdiensten

Wer im Internet Dienste oder Produkte anbietet, nutzt in der Regel mindestens einen Drittanbieter zur Abwicklung von Zahlungen. Um die entsprechenden Abschnitte in Ihrer Datenschutzerklärung hinzuzufügen, wählen Sie bitte alle genutzten Zahlungsanbieter aus.

Nutzung sonstiger Dienste

In dieser Liste finden Sie eine Zusammenstellung noch nicht genannter Anbieter, die im Falle der Nutzung in Ihre Datenschutzerklärung integriert werden wollen. Nutzen Sie einen der aufgeführten Dienste, dann wählen Sie ihn bitte aus.