YOUR GDPR-COMPLIANT PRIVACY POLICY WITH ONE CLICK

So that you could adapt the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR).

LOOKING FOR A PRIVACY POLICY?

Each enterprise should have a privacy policy. On this page you will find the privacy policy generator of the German Association for Data Protection. Our sample privacy policy has already been adapted to the provisions of the General Data Protection Regulation. The use of our sample text means: you have less concern and may concentrate on your core activity.

You need to personalize our sample privacy policy with help of the following questions and tailoring them to your needs.

DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz EOOD

 Sofronij Vracanski 2
      4000 Plovdiv, Bulgaria

+49 (0)800 – 6264376

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ

Na początek należy podać informacje ogólne odnośnie Państwa strony internetowej. Proszę o zaznaczenie wszystkiego, co jest właściwe.

PAŃSTWA INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo posiada inspektora ochrony danych, to w oświadczeniu o chronie danych należy podać odpowiednie informacje. Proszę wybrać, czy w danym przypadku chodzi o wewnętrznego czy o zewnętrznego inspektora ochrony danych, a także proszę podać jego dane.

W przypadku, gdy nie podlegają Państwo obowiązkowi wyznaczania inspektora ochrony danych, proszę pominąć poniższe informacje.

POŁĄCZENIA Z MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI

Na wielu stronach internetowych znajdują się małe ikony, które zapraszają użytkownika do korzystania z mediów społecznościowych (Facebook i Co.) operatora strony. Jeśli twoja strona internetowa odsyła do takich usług, powinieneś podać wszystkie linki do sieci społecznościowych w swoim świadczeniu o ochronie danych. Proszę zaznaczyć, które usługi są zintegrowane z Państwa stroną internetową.

INFORMACJE O UŻYWANYCH NARZĘDZIACH ANALITYCZNYCH

Różni dostawcy umożliwiają operatorom stron internetowych analizowanie i monitorowanie ruchu użytkowników. Wszystkie ruchy na odpowiedniej stronie internetowej są rejestrowane przez dostawców. Jeśli korzystają Państwo z takich programów lub usług, należy to wskazać użytkownikom odwiedzającym Państwa stronę internetową w oświadczeniu o ochronie danych. Proszę zaznaczyć jedną lub więcej usług, z których Państwo korzystają.

WŁĄCZENIE REKLAMY INTERNETOWEJ

Każdy, kto chce zwrócić uwagę na siebie i na własną stronę internetową za pomocą reklamy, zazwyczaj korzysta z jednej z wymienionych tu usług. Prosimy o wybranie używanych usług, tak abyśmy mogli wygenerować odpowiednią treść dla twojego oświadczenia o ochronie danych.

DOSTAWCY I USŁUGI W MARKETINGU ONLINE

W marketingu online mamy do czynienia z mniejszymi lub większymi dostawcami. Kilku z nich zostało przez nas uwzględnionych we wzorze oświadczenia o ochronie danych osobowych. Proszę o zaznaczenie krzyżykiem dostawcy, z którego usług Państwo korzystają.

UŻYWANIE WTYCZEK W WORDPRESS

Jako szeroko rozpowszechniona platforma do zarządzania stronami internetowymi, WordPress pozwala na instalację różnych podprogramów zwanych wtyczkami (po ang. „plug-ins"). Wtyczki, za pomocą których przetwarza się dane osobowe należy określić w treści oświadczenia o ochronie danych. Proszę o zaznaczenie krzyżykiem wtyczek od WordPress, które są przez Państwa używane.

KORZYSTANIE Z USŁUG PŁATNICZNYCH

Kto oferuje usługi lub produkty w internecie zazwyczaj korzysta co najmniej z oferty jednego dostawcy do realizacji płatności. Proszę o wskazanie wszystkich używanych przez Państwa dostawców usług płatnicznych w celu dopasowania treści oświadczenia o ochronie danych do zaistniałej sytuacji.

KORZYSTANIE Z POZOSTAŁYCH USŁUG

Na tej liście znajdą Państwo zestawienie niewymienionych jeszcze dostawców, których można uwzględnić w oświadczeniu o ochronie danych w przypadku korzystania z ich usług. Proszę o wskazanie usług, z których Państwo korzystają.