Γεννήτρια πολιτικής απορρήτου GDPR

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ GDPR με ένα κλικ

Για να μπορείτε να προσαρμόσετε τις απαιτήσεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ψάχνοντας για μια πολιτική προσωπικής ζωής;?

Κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει πολιτική απορρήτου. Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τη γενεά της πολιτικής προστασίας απορρήτου του Γερμανικού Συνδέσμου για την Προστασία Δεδομένων. Η δειγματοληπτική πολιτική μας έχει ήδη προσαρμοστεί στις διατάξεις του Κανονισμού περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων. Η χρήση του δείγματος κειμένου μας σημαίνει: έχετε λιγότερη ανησυχία και μπορείτε να επικεντρωθείτε στην κύρια δραστηριότητά σας.

Πρέπει να προσαρμόσετε την πολιτική απορρήτου μας με τις παρακάτω ερωτήσεις και να τις προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH

 Fraunhoferring 3
        85238 Petershausen
+49 (0) 8131-77987-0
+49 (0) 8131-77987-99

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Αρχικά χρειάζεται να παρέχετε μερικές γενικές πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα μας. Παρακαλώ σημειώστε ό,τι ισχύει:

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Αν η εταιρεία σας διαθέτει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να περιέχονται στην Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλώ όπως επιλέξετε αν πρόκειται για εσωτερικό ή εξωτερικό Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και παρέχετε τα δεδομένα του/της

Αν η εταιρεία σας δεν υπέχει νομική υποχρέωση ορισμού Υπευθύνου Προστασίας, μπορείτε να παρακάμψετε αυτό το πεδίο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Σε πολλές ιστοσελίδες υπάρχουν εικονίδια που προσκαλούν τον επισκέπτη να χρησιμοποιήσει κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook) του διαχειριστή της ιστοσελίδας. Αν η ιστοσελίδα σας αναφέρεται σε αυτά, θα πρέπει να καταγράψετε τους συνδέσμους των κοινωνικών δικτύων στην Πολιτική Απορρήτου σας. Παρακαλώ επιλέξτε ποια/ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες είναι ενσωματωμένες στην ιστοσελίδα σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Πολλοί πάροχοι επιτρέπουν σε διαχειριστές ιστοσελίδων την ανάλυση και παρακολούθηση της ροής επισκεπτών. Κάθε κίνηση στις σχετικές ιστοσελίδες καταγράφεται από τους παρόχους. Αν χρησιμοποιείτε τέτοια προγράμματα ή υπηρεσίες, θα πρέπει να το αναφέρετε στην Πολιτική Απορρήτου σας. Παρακαλώ επιλέξτε τις υπηρεσίες που έχετε ενσωματώσει.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να προσελκύσει την προσοχή προς ορισμένη ιστοσελίδα μεσω διαφήμισης στο Διαδίκτυο χρησιμοποιεί συνήθως μία από τις παρακάτω καταγραφόμενες υπηρεσίες. Παρακαλούμε όπως καταγράψετε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε προκειμένου να δημιουργήσουμε για εσάς τα αντίστοιχα πεδία της Πολιτικής Απορρήτου

ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Το πεδίο της διαδικτυακής προώθησης καλύπτεται από διάφορους μικρούς και μεγάλους παρόχους. Έχουμε ενσωματώσει μερικούς από αυτούς στη φόρμα της Πολιτικής Απορρήτου. Παρακαλώ επιλέξτε ποιους από τους παρακάτω παρόχους χρησιμοποιείτε.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΗΣ WORDPRESS (WORDPRESS PLUG-INS)

Γνωστή πλατφόρμα διαχείρισης ιστοσελίδων, το WordPress σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε διάφορα (υπό)προγράμματα που ονομάζονται πρόσθετα (plug-ins). Τα Plug-ins που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλώ επιλέξτε ποια πρόσθετα WordPress (WordPress plug-ins) χρησιμοποιείτε.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οποιοσδήποτε παρέχει υπηρεσίες ή πωλεί προϊόντα στο Διαδίκτυο συνήθως χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία μέθοδο επεξεργασίας πληρωμών από τρίτο. Για να εισάγετε τα σχετικά πεδία στην Πολιτική Απορρήτου σας, παρακαλώ επιλέξτε τους παρόχους επεξεργασίας πληρωμών.

ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην παρακάτω λίστα θα βρείτε σειρά παρόχων που δεν αναφέρονται στις παραπάνω κατηγορίες και θα θέλατε να συμπεριλάβετε στην Πολιτική Απορρήτου σας. Παρακαλώ επιλέξτε αν χρησιμοποιείτε μία από τις παρακάτω υπηρεσίες.